Broušení nůžek

Brousíme všechny druhy nůžek s rovným ostřím. V případě nedostřihu špiček je dostřih upraven.

Nůžky s ohnutou špičkou již nikdy nebudou po nabroušení stříhat, z důvodu změny geometrie původního břitu. Při narovnání vznikne na břitu jeho trvalé poškození a není možné toto poškození jakýmkoliv způsobem znovu vybrousit.

.

Ukážky nabroušených nůžek a nástrojů

Ukázky